#Bài 1 | Giáo trình Lightroom toàn tập | Giao diện

Lightroom toàn tập
Rate this post
phamhoangkhoi.com giới thiệu đến bạn. Chuỗi bài giảng xử lý ảnh bằng Adobe Lightroom do Khôi biên soạn. Hy vọng sẽ giúp được nhiều bạn có cùng đam mê nhiếp ảnh.

#Bài 1 | Giáo trình Lightroom toàn tập | Giao diện

1/ Module Picker
Đây chính là chỗ chúng ta truy xuất nhanh các thành phần của Lightroom. Thanh này gọi là Module
Picker (dịch ra là nơi chọn thành phần) bao gồm: Library (thư viện), Develop (phát triển), Slideshow
(trình chiếu), Print (in ấn) và Web. Thanh nằm ở góc phài trên cùng của giao diện phần mềm, khi chọn 1
thành phần thì nội dung sẽ thay đổi ở phía dưới cung cấp các công cụ cho phiên làm việc của chúng ta.

2/ Panels
Panels là nơi giúp ta truy xuất nội dung và công cụ trong mỗi tác vụ. Bên trái sẽ chứa nội dung và truy
xuất các thiết lập, còn bên phải chứa công cụ cần cho công việc. Để ẩn/ hiện panels, bạn nhấn vào mũi
tên chỉ xuống kế bên tên Panels.

3/ Filmstrip
Filmstrip (dải phim) sẽ hiển thị hình ảnh khi chúng ta đang truy cập hình trong Library hay đóng vai trò
thanh chứa nguồn tài nguyên cho những tác vụ khác. Nó đơn giản là phàn chiếu lại nội dung chính từ
một thư mục hình mà ta truy cập vào.

4/ Một số phím tắt
Tab ->Ẩn/ hiện Panels hai bên
Shift + Tab ->Ẩn hiện toàn bộ Panels
T ->ẩn thanh công cụ
L -> giảm độ sang của giao diện làm việc
Ctrl + Shift + F -> Mở rộng giao diện toàn bộ (Fullscreen + Hide all Panels)
Ctrl + / -> truy cập vào bảng phím tắt của Lightroom

 

BÌNH LUẬN

Bình luận
Please enter your name here